Spiritdating - Christelijke dating|Voorwaarden & Privacy

Christelijke dating: verstuur hier uw zoekertjes!

Voorwaarden en privacy

Wees voorzichtig met het vermelden van persoonsgegevens in uw zoekertje(s) want deze worden gepubliceerd. Hetzelfde geldt wanneer u berichtjes post in ons gastenboek. Stukken tekst die uw veiligheid in het gedrang kunnen brengen of in strijd zijn met onze waarden worden geschrapt. Indien nodig behouden we het recht om een vraag tot publicatie volledig te weigeren.

Uw zoekertje dient om een geschikte vriend(in) of levenspartner te vinden. Grote verschillen in b.v. leeftijd, karakter, sociale status, geloofsovertuiging, gezondheid enz. kunnen leiden tot praktische of emotionele bezwaren en bijgevolg de slaagkansen van een date verkleinen. Gun elkaar wat tijd. We bieden geen garanties op geluk. Verdraagzaamheid geeft alle Christenen bij ons gelijke kansen op fijne ontmoetingen. In het gastenboek kan u iets zinvols delen.

Zolang u onze diensten gebruikt, worden uw zoekertjes enkel bewaard in functie van een back-up zodat deze bij een eventuele computerpanne niet verloren zouden gaan. Wanneer u na verloop van tijd meerdere zoekertjes instuurt, kan een verouderd exemplaar eventueel verwijderd worden.

Als initiatiefnemers is het niet ons hoofddoel om onszelf als persoon te profileren in de samenleving. Wel kan uw zoekertje door ons worden geselecteerd zodat u misschien een persoonlijke vriend(in) van ons wordt.

U kan altijd op eenvoudige vraag zonder kosten uw gegevens in uw zoekertje(s) laten aanpassen of uw zoekertje(s) laten verwijderen. Hetzelfde geldt voor ons gastenboek. Wanneer uw vraag tot aanpassing in strijd zou zijn met onze waarden, gaan we in principe over tot een volledige annulering. Bezoekers die een nieuwe kans willen om deel uit te maken van onze website, mogen dit gerust laten blijken en hun wensen worden dan normaal opnieuw overwogen.

Wanneer u merkt dat er mogelijks misbruik gemaakt wordt van uw gegevens, gelieve ons snel te verwittigen. Alle gegevens op onze website mogen niet zomaar verspreid worden en dienen dus enkel voor persoonlijk gebruik door ons en de lezer. We kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade die (on)rechtstreeks een gevolg is van het gebruik van onze website.

Uw tips of suggesties om onze werking te verbeteren, zijn welkom. We rekenen op uw begrip voor onze eerder sobere dienstverlening in vergelijking met andere grotere spelers op de markt. Een volkomen gratis service beperkt uiteraard de mogelijkheden. We reageren indien nodig liefst binnen 5 werkdagen op uw mails behalve bij (technische) storingen, ziekte of vakantie. We hanteren een overlegcultuur maar houden niet van oeverloze discussies. Om kwalitatief werk te blijven bieden, vereist deze nota / website soms enkele updates.

Interesse in Christelijke dating? Verstuur hier uw zoekertje!

Verstuur hier uw zoekertje!